Visie op ontwikkelen

Kinderen voetballen, bewegen en spelen minder buiten op straat. Er heerst een toenemende mate van bewegingsarmoede in onze maatschappij waardoor kinderen weinig verschillende bewegingservaring opdoen en hierdoor beperkte atletische vaardigheden ontwikkelen. Bij voetbal resulteert dit in een beperkte balvaardigheid, minder ontwikkelde motorische vaardigheden, verminderde wendbaarheid tijdens partijspelen, minder kracht en beperkte lenigheid en uithoudingsvermogen.
Naast verminderde motorisch ontwikkeling heeft minder buitenspelen ook een negatieve invloed op karakterontwikkeling; onder andere het zelfregulerend vermogen wordt veel minder ontwikkeld. Door buiten partijtjes te voetballen leren kinderen samenwerken en gezamenlijk problemen oplossen terwijl ze teams indelen, samen spelregels verzinnen en grenzen aangeven en respecteren.

Football Player Academy besteedt aandacht aan voetbalvaardigheden maar ook aan fysieke, motorische, cognitieve en sociale vaardigheden. Wij zien voetbal als middel om karakters en mentale vaardigheden te ontwikkelen. Doorzetten, discipline en zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor je eigen ontwikkelingsproces. “Better Humans become Better Football players”.

De juiste trainers zijn daarbij van essentieel belang. De hoofdtrainers van Football Player Academy hebben hun opleiding genoten aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en zijn werkzaam in het (speciaal) onderwijs, topsport en (jeugd)voetbal. Uit deze werkvelden nemen zij vaardigheden mee die zij ook toepassen bij het opleiden van spelers bij Football Player Academy. De trainers zijn in staat om rekening te houden met verschillende karakters en de begeleiding af te stemmen op de behoefte van ieder lid van Football Player Academy. Hierdoor kan ieder lid zich optimaal ontwikkelen.

Football Player Academy vindt het belangrijk dat kinderen in een omgeving kunnen trainen waarin zij zich veilig voelen. Met de pedagogische kennis vanuit het onderwijs zorgen de trainers ervoor dat dit altijd wordt gewaarborgd. Football Player Academy vindt een veilige omgeving een absolute voorwaarde om te komen tot leren en vanuit leren door te groeien naar specialisatie.

Bij Football Player Academy geloven wij dat betere atleten zich uiteindelijk ontwikkelen tot betere Football Players en dat Football Players zich ontwikkelen naar “better humans”.

Samen met een fijne groep mensen uit de sportwereld, onze fantastische medewerkers & trainers, adviseurs en sponsoren is het mogelijk de kinderen dat stukje extra ontwikkeling mee te geven, dat ze soms missen in de huidige maatschappij.