Methode

De methode die gebruikt wordt is een afgeleide van de impliciet leermethode. Bij deze methode dagen wij spelers uit om zich continue aan te passen aan de gecreëerde omstandigheden. Onze techniek-oefeningen zijn gebaseerd op een aantal principes van de impliciet leermethode waaronder;

Dubbeltaak
Naast de technische voetbalhandeling een tweede taak uitvoeren. Dit zorgt er voor dat een speler getraind wordt in het automatiseren van de basisvaardigheden. Als de voetbaltaak beheerst wordt, zal de technische uitvoering ervan nauwelijks lijden onder de gelijktijdige uitvoering van de tweede gegeven taak.

Deliberate Play
Het opdoen van ervaring tijdens spelsituaties waarin het hebben van plezier centraal staat is belangrijk voor het ontwikkelen van expertise. Dit wordt ook wel deliberate play genoemd. Bij deliberate play wordt vaak gespeeld in kleine teams met eigen flexibele spelregels. Hoewel deze spelsituaties niet gericht hoeven te zijn op prestaties, kunnen deze ervaringen – vooral als ze opgedaan worden in de leeftijd van 7-12 jaar – belangrijk zijn voor een verdere sportcarrière. Door deliberate play ontwikkelen kinderen zogezegd flexibiliteit en creativiteit.

Differentieel leren
Bij het spelen van wedstrijden komt een speler continue in wisselende situaties.
Door de spelers tijdens de training ook in zo’n zelfde situatie te brengen passen we het principe differentieel leren toe. Dit houdt in dat wij veel variaties in de uitvoering van bewegingen toepassen tijdens onze oefenvormen. Op deze manier wordt iedere speler uitgedaagd om een optimale oplossing te vinden onder gevraagde omstandigheden. Hierdoor ontwikkelt een speler niet alleen een brede ‘skillset’, maar tegelijkertijd wordt ook het creatief vermogen van een speler geprikkeld.

Daarnaast willen wij de spelers van Football Player Academy een mogelijkheid bieden om meer invloed te hebben op het eigen leerproces. Dit doen wij door extra oefenstof mee te geven waarmee zij zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad wordt in de daarop volgende trainingen gekeken naar de progressie.

Kernwaarden

Plezier; Bij Football Player Academy kom je niet voetbal trainen maar voetbal beleven

Voetballen begint bij iedereen uit plezier voor het spel. Plezier in voetbal is daarom de belangrijkste factor om uiteindelijk tot leren te komen. Doordat wij een gevarieerd programma aanbieden en veel werken met wisselende situaties binnen een vooraf bepaald thema willen wij plezier behouden voor iedere speler die bij ons traint.


Kwaliteit door creativiteit; Kracht van anders leren

Bij Football Player Academy geloven wij in de kracht van het out-of-the-box denken door innovatieve, diverse trainingen aan te bieden die spelers in onvoorspelbare situaties brengt. Op deze manier proberen wij spelers uit hun comfortzone te krijgen waardoor er geleerd wordt.


Leren door variëren; Herhaling door variatie

Herhaling is essentieel in het aanleren van nieuwe (voetbal)bewegingen, echter wordt dit vaak eentonig aangeboden. Bij Football Player Academy streven wij ernaar om zo veel mogelijk variatie in de oefenstof aan te bieden door elementen aan te passen waardoor de oefening verandert maar de beweging alsnog aangeleerd wordt.


Toegankelijk; Samen zorg dragen voor kwaliteit

Met het geven van informatiebijeenkomsten willen wij ouders/verzorgers meenemen in het opleidingsproces van hun kind. Ook staan we open voor vragen of feedback over de aangeboden trainingen.